PRIVACYVERKLARING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door K. VABCO BASKET MOL, Kruisberg 31 te 2400 Mol, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@vabco.be. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken, en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind u op www.vabco.be: onze club/documenten/algemeen